fconepiece.com
One Piece Movie 11: Truy tìm chiếc Mũ Rơm!
Câu chuyện nói về một ngày của băng hải tặc Mũ Rơm. Khi thức dậy Luffy không thấy chiếc Mũ Rơm của mình và tìm kiếm khắp nơi. Cả nhóm cũng lao vào cuộc tìm kiếm chiếc mũ rơm cho thuyền trưởng Trong…