fconepiece.com
One Piece: Kỷ niệm Ace, Sabo và Luffy!
Video tổng hợp những kỷ niệm khó quên của ba anh em: Ace, Sabo và Luffy từ lúc nhỏ cho đến khi giong buồm ra khơi, mỗi người một nơi! Xem thêm những video clip khác tại: Kênh video One Piece FC. On…