fconepiece.com
One Piece 744 Vietsub+Engsub: Không lối thoát. Đòn tấn công của Fujitora!
Nhóm Mũ Rơm đang chạy trốn một cách tuyệt vọng dưới bầu trời đen kịt đầy đống đổ nát. Nhưng đô đốc Hải quân Fujitora quyết truy bắt cho bằng được. Trong tình thế tuyệt vọng đó… khi mà không còn nơi…