fconepiece.com
One Piece 713 Vietsub+Engsub: Rào chắn. Tuyệt kỹ Bái thần quyền!
Rơi vào cái bẫy lớn của người phát nổ Gladius, Robin gần như không thể tránh được. Để cứu thần tượng của mình trong tình thế nguy cấp, Bartolomeo đã liều mình hứng đỡ toàn bộ đợt tấn công đó.…