fconepiece.com
Ngày sinh các nhân vật trong One Piece
Sau khi tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, One Piece FC xin chia sẻ với các bạn ngày sinh của những nhân vật trong One Piece. 1. NHÓM MŨ RƠM – Brook: 2/4 – Franky: 9/3 – Nico Robin: 6/2 – Roronoa Z…