fconepiece.com
Khắc phục lỗi không xem được truyện trên web
Hiện có một số bạn không xem được truyện trên web nguyên do là nhà mạng chặn kết nối đến Blogspot (nơi lưu ảnh truyện). Để khắc phục, bạn tham khảo những cách đổi DNS sau: 1. Trên máy tính: Bạn có …