fconepiece.com
Eiichiro Oda 8000 Words Long Interview: Bài phỏng vấn với tác giả Eiichiro Oda!
– Oda rất thích nói chuyện với các phụ tá trẻ bởi họ nắm bắt rõ các xu hướng đang thịnh hành. – Oda rất thích các bộ phim điện ảnh và phim tài liệu. Ông hay nghiên cứu xem là tại sao có…