fconepiece.com
Dracule Mihawk – Mắt Diều Hâu: Ngoại hình và tính cách (Phần 1)
Dracule Mihawk biệt danh là “Mắt diều hâu” Mihawk. Ông là Thất vũ hải đầu tiên xuất hiện trong truyện, Mihawk hiện đang giữ danh hiệu kiếm sĩ mạnh nhất thế giới. – Dracule Mihawk …