fconepiece.com
Bí mật được “bật mí” trong One Piece Volume 80
One Piece Volume 80 với tiêu đề “Opening Declaration!”, được xuất bản vào ngày 28/12/2015. SBS (Góc Hỏi Đáp) của tập 80 (“D” là “Độc giả” còn “O” là “Oda”): – D: Thánh Oda ơi, xin người hãy v…