fconepiece.com
Bentham – Mr.2 Bon Clay: Năng lực và sức mạnh (Phần 2)
Mr.2 Bon Clay ăn trái Mane Mane no Mi (trái ác quỷ hệ Paramecia) có khả năng biến thành bất kỳ ai mà anh ta đã chạm vào. Khi đã biến dạng, Mr.2 có thể bắt chước các hoạt động của người bị sao chép,…