fconepiece.com
Bàn về haki quan sát
Vừa qua sự kiện Katakuri sử dụng haki quan sát có thể nhìn thấy được tương lai gần đang là một vấn đề thú vị, được quan tâm khá nhiều. Nên mình mạn phép đưa ra một vài ý kiến riêng về loại haki này…