faydalibesinler.com
Flor Minerali
Flor doğal olarak yeryüzü tabakasında, sudan ve gıdalardan negatif yüklü florür iyonundan oluşmaktadır.