farsilearn.ir
ماسک کردن نوشته با تصویر در نرم افزار فتوشاپ (photoshop) - مرجع آموزش های فارسی
ابزار type ازجمله ابزارهای مرسوم هر نرم افزار از جمله برنامه فتوشاپ است. با ایجاد سایه، تغییر رنگ، ایجاد خط دور و … میشه کمی متن را از حالت سادگی بیرون آورد و زیبایی و جذابیت کار رو دو چندان کرد اما خیلی زیباتر میشه اگه از دورن متن یه تصویر مرتبط هم پیدا باشه.مثلابیشتر بخوانید