farsilearn.ir
چگونه آب تنگ ماهی را عوض کنیم؟ - مرجع آموزش های فارسی
با نزدیک شدن سال نو خرید ماهی های طلایی و کوچک هم به اوج خود می رسد. اما چرا بیشتر ماهی ها در ایام عید یا کمی پس از آن می میرند. چرا عمر این موجودات دوست داشتنی کوتاه است؟ شاید وقتی مشغول دید و بازدید و مهمانی عید بوده اید، ماهی کوچک تنگ بلوریبیشتر بخوانید