farsilearn.ir
طول عمر ابزارآلات باغبانی خود را افزایش دهید. - مرجع آموزش های فارسی
بیل، بیلچه، قیچی و … از جمله ابزارآلات پرکاربرد مخصوص باغبانی هستند، باغبان به کمک آنها به راحتی به امور باغچه رسیدگی می کند. لذا لازم است در حفظ و نگهداری آنها دقت بسیاری شود. در زیر راه کارهایی در این باره آورده شده است. جایی مخصوص برای آنها در نظر بگیرید. ابزارآلات کشاورزی نبایدبیشتر بخوانید