farid.zainalfuadi.net
sanad emas ke 16 Shaikh as-Sayyid Amir Kulal Ibn as-Sayyid Hamza
16. Shaikh as-Sayyid Amir Kulal Ibn as-Sayyid Hamza Semoga Allah Mensucikan Ruhnya Kita mempunyai jalan dari dunia nyata menuju alam ghaib, karena kita adalah sahabat dari Sang Utusan dalam Agama…