farid.zainalfuadi.net
sanad emas ke 11. Abdul Khaliq al-Ghujdawani
11. Abdul Khaliq al-Ghujdawani Semoga Allah Meridhoinya “Cahaya beberapa orang mendahului zikir mereka, sementara zikr beberapa orang mendahului cahaya mereka. Ada yang melakukan zikir bersuara aga…