fanaru.com
What befalls others today, may be your own fate tomorrow. - Hanshiro Tsugumo
What befalls others today, may be your own fate tomorrow. - Hanshiro Tsugumo, from Harakiri