falsterbomari.com
Falsterbo 3 – 1970
TORNADA D’EN JOANEl 1970 torna en Joan Boix i és l’Amadeu el que marxa definitivament del grup –qüestions de servei militar obligatori en aquell moment. A l’agost de 1970 editen el seu quart trebal…