factstory.ir
ساندویچی که به موزه ایسلند واگذار شد - فکت استوری - داستان های زیبا رو با صدای مریم بشنوید
دقیقا ده سال پیش یک مرد ایسلندی به نام «هرتور اسماپاسون» در آخرین روز کار شبکه اغذیه فروشی «مک دونالد» در کشور ایسلند در یکی از رستوران‌های زنجیره‌ای آخرین چیزبرگر و سیبزمینی رو خریداری کرده...