factstory.ir
هزارپا های مفید - فکت استوری - داستان های زیبا رو با صدای مریم بشنوید
هزار پا ها با وجود ظاهر چندش آورشون, بدن باریک و دراز و چندین پا میتونن موجوداتی مفید باشن. این جانور به تنهایی مانع وجود جانوران دیگر در خونه شما میشه.