factstory.ir
ماهی حبابی - فکت استوری - داستان های زیبا رو با صدای مریم بشنوین
زشت ترین ماهی دنیا رو میشناسین؟ ماهی حبابی یا حباب ماهی که از تیره ماهیان کله گندس زشت ترین ماهی دنیا لقب گرفته و در آب های عمیق اطراف استرالیا در عمق 600 تا 1200 متری کف دریا زندگی میکنه...