factstory.ir
زشت ترین گیاه جهان رو میشناسید؟ - فکت استوری - داستان های زیبا رو با صدای مریم بشنویذ
اینطور نیست که همه گلها و گیاهان دنیا ظریف و زیبا باشن. گاهی بعضی از اونها مثل ویلوچیا درست مثل یک هشت پای غول پیکر بزرگن و ترسناک...