faceblog.in.th
Facebook เตรียมเชือดพวกข่าวคลิกเบต ตรวจจับข่าวภาษาไทยได้แล้วด้วย
นโยบายต่อต้านคลิกเบตของ Facebook ก็มีมาเรื่อยๆ ข่าวคลิกเบตคืออะไร? ก็คือข่าวที่เฮดไลน์ไม่บอกอะไรมากแต่อยากให้คนเข้าไปคลิก เช่น “พบกับความจริงที่คุณจะต้องอึ้งเมื่อที่แท้จริงแล้วชมพู่เป็นคนแบบน…