faceblog.in.th
สวัสดีเฟซบุ๊กไลฟ์~ ผู้ใช้สามารถไลฟ์ผ่านคอมได้แล้ว
ยังเอาใจคนที่ชอบไลฟ์กันแบบสุดๆ เมื่อตอนนี้ผู้ใช้สามารถไลฟ์ผ่านคอมเอาก็ได้ มันก็ง่ายดีนะไม่ต้องลำบากตั้งกล้องมือถืออะไรงี้ จริงๆ ก็น่าจะเคยเห็นแล้วว่า Facebook สามารถ live ผ่านเครื่องมืออื่นๆ ผ่านเพ…