faceblog.in.th
[Facebook Pages] วิธีปิดหน้า Facebook Page ชั่วคราว (เหมาะสำหรับเพจนักการเมืองทั้งหลายในตอนนี้ :P)
ใกล้วันเลือกตั้งของประชาชนคนไทยกันแล้ว และใกล้ถึงกำหนดของการงดหาเสียงของพรรคการเมืองแล้วเช่นกัน (รวมถึงการหาเสียงใน Social Network ด้วย :P) สำหรับใน Facebook Page วิธีการปิดหน้าเพจชั่วคราว ทำได้ด้ว…