fa.kurddestiny.com
اعدام یک زندانی بلوچ در زندان اصفهان
نگاهی به حقوق بشر کردستان ایران ؛ دوشنبه , ۲۶ ام فروردین, ۱۳۹۸ ؛ یک زندانی که پیشتر به اتهام مواد مخدر به ( اعدام ) محکوم شده بود صبح امروز در زندان اصفهان به دارآویخته شد. به گزارش نگاهی به حقوق …