fa.kurddestiny.com
دو زندانی در زندان عادل آباد شیراز اعدام شدند
نگاهی به حقوق بشر کردستان ایران ؛ یکشنبه ,۲۵ ام فروردین, ۱۳۹۸ ؛ دو زندانی محبوس در زندان عادل آباد شیراز که به اتهامهای قتل عمد و مواد مخدر هر کدام به دو بار اعدام محکوم شده بودند به دار آویخته شد…