fa.kurddestiny.com
صدور احکام 10 ساله برای متهمی در زندان قصرشیرین
نگاهی به حقوق بشر کردستان ایران ؛ جمعه ,۲۳ ام فروردین, ۱۳۹۸ ؛ یک شهروند اهل قصرشیرین از توابع استان کرمانشاه که پیشتر از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده بود و سپس از جهت اتهامهای وارده به ۲۶ سال حب…