fa.kurddestiny.com
زخمی شدن یک کولبر در مناطق مرزی بانه (ننور)
نگاهی به حقوق بشر کردستان ایران ؛ ۱۸ بهمن ماه ۱۳۹۷ ؛ طی روز های گذشته به گروهی از کولبران در مناطق مرزی ( ننور ) از توابع شهرستان بانه از سوی نیروهای امنیتی تیراندازی شد که در نهایت یک کولبر از نا…