fa.kurddestiny.com
یک زندانی در زندان ارومیه خودکشی کرد
نگاهی به حقوق بشر کردستان ایران ؛ ۱۹مهر ماه ۹۷ : یک زندانی محبوس در زندان ارومیه اقدام به خود کش کرد. جان خود را از دست داد. به گزارش نگاهی به حقوق بشر کردستان ایران ؛ یک زندانی محبوس در زندان اروم…