fa.kurddestiny.com
یک شهروند اهل بوکان خودکشی کرد
نگاهی به حقوق بشر کردستان ایران ؛ ۱۸مهر ماه ۹۷ : یک جوان در بوکان با سقوط از ارتفاع اقدام به خودکشی نمود و به زندگی خود پایان داد. به گزارش نگاهی به حقوق بشر کردستان ایران ؛ روز جاری چهارشنبه هیجده…