extaza.net
Kunut Dova sa Prevodom i Objašnjenjem
Kunut dova se uči prilikom klanjanja Vitr namaza, odnosno na trećem rekatu Vitr namaza. Ko ne zna kunut dovu može da uči "Rabena Atina". Kunut dova glasi: ALLAMUME INNA NESTA¨INUKE, VE NESAGFIRUKE, VE NESTEHDIKE, VE NU’MINU BIKE, VE NETUBU ILEJKE, VE NETAVEKKELU ALEJKE, VE NUSNI ALEJKEL - HAJRE KULLEHU, NEŠKURUKE VE