ewtn.pl
Matka Angelica - Modlitwa za EWTN | EWTN POLSKA
Matka Angelica – Modlitwa za EWTN Boże, Panie nieba i ziemi, Ty sam zdziałałeś wszystko, co uczyniliśmy. Niech ta katolicka Sieć telewizji będzie naszym hołdem za piękno Twego Kościoła. Niech Twój Syn, Wieczne Słowo, będzie uwielbiony przez to wielkie dzieło Twych rąk. Błogosław wszystkie programy, które wyjdą z naszego studia. Jak Twoje Słowo wychod zi od Ciebie, Nasz Ojcze, tak niech to samo Słowo dotknie każdego serca, które słucha naszej Sieci. Niech Twój Duch działa swobodnie przez każdego nauczającego, który ogłasza Twą prawdę i Twój Kościół. Ześlij na tę Sieć moc natchnienia, aby ludzie szukali świętości serca, gorliwość, by rozszerzał …