evropskiuniverzitet-brcko.com
MATURANTI MŠC ŽIVINICE UGOSTILI EVROPSKI UNIVERZITET KALLOS IZ TUZLE - Evropski univerzitet Brčko distrikt
Evropski univerzitet Brčko distrikt, visokoškolska ustanova sa šest fakulteta.