evropskiuniverzitet-brcko.com
EVROPSKI UNIVERZITET U POSJETI SREDNJOJ MEDICINSKOJ ŠKOLI U TUZLI - Evropski univerzitet Brčko distrikt
Evropski univerzitet Brčko distrikt, visokoškolska ustanova sa šest fakulteta.