evropskiuniverzitet-brcko.com
BRČKO: MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP NA EVROPSKOM UNIVERZITETU - RAD I STVARALAŠTVO U XXI VIJEKU - Evropski univerzitet Brčko distrikt
Evropski univerzitet Brčko distrikt, visokoškolska ustanova sa šest fakulteta.