evrei.net
Temple si Sinagogi din Romania
Federația Comunităților Evreiești din România – pagina oficială