euroinfilm.rs
Пут којим идемо / Away We Go
Bamako Saint-Afrique Bamako Saint-Afrique , France (Ile-de-France), 2013, 14’ – Drama, comedy Режија / Director: Frédéric Jolfre Дјибрила и Алија, из Малијског тима, сањају да по први пут по…