euroglot.nl
Vertalen aan de hand van betekenisverwante woorden
Als je een tekst vertaalt is het handig om alle betekenissen die een woord kunnen hebben naast elkaar te zien, zodat je makkelijk kunt bepalen welke betekenis van het woord wordt bedoeld in de context. In het Nederlands gebruiken we soms dezelfde woorden voor verschillende begrippen, waarbij in het Engels dat verschil gelijk duidelijk wordt, doordat er per begrip een