eunsung.com.vn
Hóa chất tẩy điểm D3 tẩy vết sơn trên vải chuyên dùng trong giặt là
Hóa chất tẩy điểm D3 tẩy vết sơn trên vải. Chuyên dùng trong giặt là công nghiệp. Được sử dụng với máy tẩy điểm, bàn tẩy điểm công nghiệp nhập khẩu.