etarh.com
فرآیند تولید لامپ | مشاوره سرمایه گذاری، تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی | ایطرح
فرآیند تولید لامپ اولین ایستگاه ، ایستگاه فلر (FLARE )است که در این مرحله مطابقت ابعاد فلر با نقشه های موجود و همچنین کنترل تنش فلر با دستگاه پلاریسکوپ از موارد کنترلی می باشد دومین ایستگاه ، ایستگاه تولید استم (STEM ) است که در این ایستگاه نیز مطابقت ابعاد استم با نقشه ها و …