estudi41.com
Joieria a La Roca del Vallès
Detalls del projecte: Localització: Centro Comercial La Roca Village, La Roca del Vallès Superfície: 252 m² Data: Març 2017 Descripció del projecte: El projecte es desenvolupa en un local comercial el centre comercial La Roca Village de La Roca del Vallès. Es realitza un magatzem en planta altell de 70 m² habilitant la planta baixa en un 80% de zona de venta.