estudi41.com
Joieria a Granada
Detalls del projecte: Localització: Centro Comercial Nevada, Granada Superfície: 113 m² Data: Desembre 2016 Descripció del projecte: El projecte es desenvolupa en un local comercial en contonada dins el centre comercial Nevada de Granada. La zona de venta s’articula en tota la planta, implementant la nova imatge de la botiga i reservant l'espai de magatzem en façana degut a la disposició dels pilars.