espazo.coop
Cursos en rede da Unión de Cooperativas Espazocoop | Inicio en Abril
No marco da programación de actividades da Rede Eusumo: Fomento do Cooperativismo e da Economía Social, para o ano 2017, a Unión de Cooperativas Espazocoop pon en marcha a súa oferta de cursos grat…