esln.pl
Post 69
Dalsza ewaluacja postu 103 z bloga, i postu tutaj wcześniejszego. Ta ilustracja pomaga nam zrozumieć znaczenie spinu. SPIN to nie ruch, ale stale czytnicza postać definiująca stan informacji. Obra…