esek2all.co.il
אדריכלות - איטום גגות - צבעים בבת ים
אדריכלות - איטום גגות - צבעים בבת יםאיטום גגות בבת יםעל גגות לא חדשים נוהגים קבלני איטום גגות בבת ים לבצע איטום בעזרת זפת חמה. החומר שריחו לא נעים כשהוא נישא באוויר, יוצר איטום מצוין על הגגות. לאחר תהליך הייבוש וכדי שהחומר לא יתקלף, יש לצפות אותו בשכבה של סיד. פעולה זו תקרר את הגג