esclatabutzes.com
Escenografia
L’escenografia és el conjunt d’elements visuals que conformen una escenificació, siguin corporis (decorat, accessoris), la il·luminació o la caracterització dels personatges (vestuari, …