escape-room-slovenija.si
Opozorilo: zavajujoča ponudba na portalih s kuponi!
Opozorilo pred zavajujočo ponudbo na portalih s kuponi Na naslov Združenja escape room dejavnosti Slovenije GIZ ER.SI prejeli kar nekaj pisnih pritožb glede sobe pobega ESCP escape room na Zaloški cesti, ki intenzivno oglašuje igro soba pobega preko portalov s kuponi. Po navedbah igralcev (pisna pričevanja hrani Združenje) gre za escape room igro, ki niti najmanj ni