esapuspita.com
Siapa?
Duhai Allah.. Aku ingin bercerita menumpahkan rasa. Tapi pada siapa? Aku ingin berkesah mengeluhkan asa yang hampir patah. Tapi pada siapa? Aku ingin menangis, mencurahkan segala luka. Dalam dekapa…